VAN KALESİ HÖYÜĞÜ

Tuşpa Sitadeli’nin kuzeyinde paralel olarak uzanan Van Kalesi Höyüğü Urartu döneminde başkent Tuşpa’nın aşağı yerleşmesini oluşturmaktadır. Kuzey-güney genişliği 150 metre, doğu-batı uzunluğu ise yaklaşık 800 metre olan höyük ova seviyesinden 7 metre yüksekliğe sahiptir. 2010 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi’nden Doç. Dr. Erkan Konyar başkanlığında yeniden başlatılan kazılar sayesinde bölgede yalnızca kısıtlı sayıdaki höyüklerde gözlemlenebilen Urartu Krallığı öncesinde ve sonrasında yaşanan kültürel değişimleri daha belirgin şekilde izleyebilmek mümkün olmaya, kronolojik olarak söz konusu değişimler üzerinden bölgenin yerleşim kültürü ayrıntılı olarak anlaşılmaya başlanmıştır. Kapılarla birbirine bağlanan Urartu mekanlarının içlerinde günlük hayatı yansıtan çeşitli buluntuların yanı sıra özellikle çivi yazılı tablet, mühür gibi resmi işlerde kullanılan buluntular da ele geçirilmiştir.