VAN KALESİ – TUŞPA KAYNAKÇA

Schachermeyr, F. (1929). Tuschpa. Reallexikon da Vorgeschichte. M. Ebert. Berlin, Walter de Gruyter & Co. 1: 487-498.

Marr, N. J. and I. A. Orbeli (1922). Archeologiõeskaja ekspedicija 1916 goda v Van; raskopki dvuch nis na vanskoj skale i nadpisi Sardura vtorogo iz raskopok zapadnoj nisi. St. Petersburg, Russkoe Archeologiöeskoe Obscestvo.

Lake, K. and S. Lake (1939). “The Citadel of Van.” Asia. The Magazine of the Orient 39: 74-80.

Lake, K. (1940). “Vanda Yapılan Hafriyat, 1938.” Türk Tarih Arkeologya ve Etnografya Dergisi 4: 179-191.

Pfeiffer, R. H. (1940). “The Excavations at Van in 1939.” Bulletin of the American Schools of Oriental Research 78: 31-32.

Otto, H. (1941). “Die amerikanischen Ausgrabung am Burgfelsen von Van.” Archiv fur Orientforschung 14: 87-95.

Erzen, A. (1960). “Van – Toprakkale Kazısı ve Bölgede Yapılan Araştırmalar” Belleten XXIV/93-96:716-718

Erzen, A., E. Bilgiç, et al. (1960). “1959 Van-Toprakkale Sondajları ve Bölgedeki Çalışmalar.” Türk Arkeoloji Dergisi 10 (2).

Erzen, A., E. Bilgiç, et al. (1961). “Van-Toprakkale Kazı Heyetinin 1961 Yılı Kısa Çalışma Raporu.” Türk Arkeoloji Dergisi 11(2): 30-3

Erzen, A., E. Bilgiç, et al. (1962). “Toprakkale ve Çavuştepe Kazıları Raporu (1962).” Türk Arkeoloji Dergisi 12(1): 19-20.

Erzen, A., E. Bilgiç, et al. (1963). “Van Çevresi 1963 Çalışmaları.” Türk Arkeoloji Dergisi 12/2: 34-36.

Erzen, A. (1974). “Van Kalesi, 1973.” Anatolian Studies XXIV: 57.

Erzen, A. (1974). “Van Kalesi Kazısı 1973 Çalışmaları.” Belleten XXXVIII/ 151: 549.

Erzen, A. (1975). “Van Kale, 1974.” Anatolian Studies XXV: 51-52.

Erzen, A. (1976). “Van Kalesi Kazısı 1974 Çalışmaları.” Türk Arkeoloji Dergisi 23(2): 49-52.

Korfmann, M. (1977). “Die Ausgrabungen von Kirsopp und Silva Lake in den Jahren 1938 und 1939 am Burgfelsen von Van (TuSpa) und in Kalecik.” Berytus 25: 173-200.

Sevin, V. (1980). “Van Kalesi’nden Bir Kaya Mezarı ve Urartular’da Ölü Yakma Geleneği/A Rock Cut Columbarium from Van Kale and the Urartian Cremation Rite.” Anadolu Araştırmaları 8: 151-166.

Tarhan, M.T. (1985) “Van Kalesi’nin ve Eski Van Şehri’nin Tarihi-Milli Park Projesi Üzerine Ön Çalışmalar”, Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü VI. Kazı ve Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu- II. Araştırma Sonuçları Toplantısı:İzmir 16-20 Nisan 1984, Ankara: 179-203.

Tarhan, M.T. (1986) “Van Kalesi’nin ve Eski Van Şehri’nin Tarihi-Milli Park Projesi Üzerinde Ön Çalışmalar (I):Anıt Yapılar”, Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü VII. Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu- III. Araştırma Sonuçları Toplantısı:Ankara 20-24 Mayıs 1985, Ankara: 297-355.

Tarhan, M.T. (1988) “Recent Archaeological Research in Turkey:Van Castle and Old City”, Anatolian Studies, XXXVIII: 206-207.

Tarhan, M.T. (1988) “Van Kalesi ve Eski Van Şehri’nin Tarihi-Milli Park Projesi ve M. Taner Tarhan’ın Bu Konudaki Düşünceleri”, Arkeoloji ve Sanat, Sayı 38-39: 21-27.

Tarhan, M.T. (1989) “Van Kalesi ve Eski Van Şehri Kazıları, 1987”, Kültür Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Başkanlığı-X. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu-X. Kazı Sonuçları Toplantısı:Ankara 23-27 Mayıs 1988, I, Ankara: 369-428.

Tarhan, M.T.-V. Sevin (1990) “Van Kalesi ve Eski Van Şehri Kazıları, 1988”, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü-XI.Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu-XI. Kazı Sonuçları Toplantısı:Antalya 18-23 Mayıs 1989, I, Ankara: 355-375.

Tarhan, M.T.-V. Sevin (1991) “Van Kalesi ve Eski Van Şehri Kazıları, 1989”, Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Genel Müdürlüğü-XII.Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu-XII. Kazı Sonuçları Toplantısı:Ankara 28 Mayıs-1 Haziran 1990, II, Ankara: 429-456.

Tarhan, M.T.-V. Sevin (1991) “Van Kalesi ve Eski Van Şehri Kazıları, 1988”, T.T.K. Höyük, I: 65-70, 3 lev.

Tarhan, M.T.-V. Sevin (1993) “Van Kalesi ve Eski Van Şehri Kazıları, 1991”, Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü-XIV. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu-XIV.Kazı Sonuçları Toplantısı: Ankara 25-29 Mayıs 1992, I, Anakara:407-429.

Tarhan, M.T.-V. Sevin (1992) “Van Kalesi ve Eski Van Şehri Kazıları, 1990 Yılı Çalışmaları”, T.T.K. Belleten, LVI/217: 1081-1099, 16.lev.

Tarhan, M.T. (1993) “An Urartian Intramural ‘Pithos Burial’ from the Mound of Van Kalesi”, Istanbuler Mitteilungen:Peter Neve Festchrift, 43: 279-282.

Tarhan, M.T. (1994) “Recent Researches at the Urartian Capital Tushpa”, Tel Aviv: Journal of the Institue of Archeology Tel Aviv University, 21/1: 22-57.

Tarhan, M.T.-V. Sevin (1994) “Van Kalesi ve Eski Van Şehri Kazıları, 1990 Yılı Çalışmaları”, T.T.K. Belleten, LVII/220: 843-861, Res.1-24.

Sevin, V. (1994). The excavation as the Van Castle Mound. Anatolian Iron Ages 3. The Proceedings of the Third Anatolian Iron Ages Colloquium held at Van, 6-12 August 1990. A. A. Çilingiroglu and D. H. French. Ankara, British Institute of Archaeology at Ankara: 221-228.

Ussishkin, D. (1994). The rock-cut tombs at Van and monumental tombs in the Near East. Anatolian Iron Ages 3. The Proceedings of the Third Anatolian Iron Ages Colloquium held at Van, 6-12 August 1990. A. Çilingiroğlu and D. H. French. Ankara, British Institute of Archaeology at Ankara: 253-264.

Tarhan, M.T. (2000) “Tuşpa-Van Kalesi Demirçağ’ın Gizemli Başkentinde Yapılan Araştırmalar ve Kazılar”, Türkiye Arkeolojisi ve İstanbul Üniversitesi, (ed. O. Belli), Ankara: 191-200.

Tarhan, M.T. (2001) “Tushpa-Van Fortress: Research and Excavations at the Mysterious Iron Age Capital”, İstanbul University’s Contributions to Archaeology in Turkey (1932-2000), ed. O. Belli, İstanbul: 157-165

Tarhan, M.T., “Urartu Başkenti Tuşpa-Van Kalesi/The Urartu Capital Tushpa: Van Citadel”, Urartu: Savaş ve Estetik/Urartu: War and Aesthetics, ed. O. Belli, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2003, 85-105.

Tarhan, M. T. (2005). Median and Achaemenid Periods at Tuşpa. The Achaemenid Impact on Local Populations and Cultures in Anatolia (Sixth-Fourth Centuries B.C. ). İ. Delemen. İstanbul, Turkish Institute of Archaeology: 117-130.

Tarhan, M. T. (2007). Tuşpa Stadelindeki Assurca Yazıtlı Adak Nişinde Yeni Bulgular. Belkıs Dinçol ve Ali Dinçol’a Armağan. VITA. Festschrift in Honor of Belkıs Dinçol and Ali Dinçol. M. A. M. Alparslan, H. Peker. İstanbul, Ege Yayınları: 761-766.

İsmail Ayman (2010) “Tuşpa-Van Kalesi Höyüğü Yeni Dönem Kazıları” Toplumsal Tarih Dergisi Sayı:204:90-93

Konyar, E. (2011). “Excavations at the Mound of Van Fortress / Tuspa” Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü, Colloquium Anatolicum Anadolu Sohbetleri, X: 147-166 .

Konyar, E. (2011). “Van Kalesi – Tuşpa Aşağı Kent İlk Tunç Çağı Seyyar Ocağı”, Aktüel Arkeoloji Dergisi – Kasım/Aralık 24: 30-31.

Konyar, E. (2011). “Van Tuşpa Aşağı Yerleşmesi Van Kalesi Höyüğü Kazıları”, 33. Kazı Sonuçları Toplantısı 3. Cilt: 409-428.

Konyar, E. (2011). “Urartu’da Mezar Tipleri ve Gömü Âdetleri”, Urartu Doğu’da Değişim, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul: 206-231.

Tarhan, M. T. (2011). “Başkent Tuşpa”, Urartu Doğu’da Değişim, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul: 288-335.

Konyar, E. (2011). “Tuşpa Aşağı Kent” Aktüel Arkeoloji Dergisi – Mayıs/Haziran 21: 84-94.

Tarhan, M. T. (2011). “Urartu Krallığı’nın Başkenti Tuşpa” Aktüel Arkeoloji Dergisi- Mayıs/Haziran 21: 66-80