VANTAM

     1967 yılında Prof. Dr. Afif Erzen tarafından kurulan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne bağlı “Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi” 1971 yılından bu yana faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürmektedir. Araştırma Merkezi bugün yarım asırlık bir birikimin verdiği güçle Doğu Anadolu Bölgesinde yürütülen tarih ve arkeoloji çalışmalarının merkez üssü durumuna gelmiştir. Ev sahipliği yapmış olduğu birçok arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarının yanı sıra bölge kültürü ve insanı ile ilgili gerek ulusal gerekse uluslararası birçok toplantı, konferans ve projelere de öncülük etmiştir. 2010 yılından itibaren Doç. Dr. Erkan Konyar başkanlığında yeniden başlayan Eski Van Şehri, Kalesi ve Höyüğü Kazıları ile birlikte araştırma merkezi bölge arkeolojisine hizmete ve bilimsel faaliyetlerine devam etmektedir.